Kuntavaalit 2021

Alla olevat asiat ovat minulle tärkeitä ja haluan jatkaa työskentelyä niiden edistämiseksi.

 • Elinvoimainen Järvenpää! Kaupungin tasapainoinen kehitys on turvattava.  Se onnistuu kaavoituksen, maapolitiikan, asuntotuotannon sekä yritystoiminnan edellytyksien parantamisella
 • Työpaikkoja, liiketiloja ja asuntoja kaupungin keskustaan lisää
 • Kaupungin henkilökunnan jaksamisesta on huolehdittava kokonaisvaltaisesti. Työviihtyvyys ja sen vaikutukset työtehokkuuteen on huomioitava entistä paremmin
 • Vanhuksilla ja vammaisilla on oltava perusoikeus turvalliseen elämään kotona.  Laitosmaisuutta ja passivoivaa laitostumista on vältettävä
 • Koululiikunnan lisääminen luontevasti niin, että asenne oman hyvinvoinnin hoitamiseksi alkaa jo pienestä pitäen!
 • Viihtyisä ympäristö ja virkistysalueet kaikille järvenpääläisille – kunnolliset kadut ja kävelyväylät sekä siistit puistot edistävät hyvinvointiamme
 • Hallinnon kehittämisessä on aina vahvasti oltava mukana työviihtyisyyden merkitys ja vaikutus

Haluan vaikuttaa siihen, että kaupungin asiat hoidetaan yhteistyöllä, huolellisesti, vastuullisesti, pitkäjänteisesti ja asiantuntevasti.

 • Velkaantuminen SEIS!         
 • Veroja ei voi korottaa nykytasosta - Asukkaidemme taskuille ei saa mennä!
 • Yrittäjille mahdollistettava olosuhteet työpaikkojen lisäämiselle, koska se tuo asukkaille hyvinvointia!
 • Ennaltaehkäisevistä palveluista ei ole varaa tinkiä!
 • Henkilöstövoimavarat pitää varmistaa sairaspoissaolojen vähenemiseksi - näin kaikkien hyvinvointi saadaan paremmaksi! 
 • Järvenpään nopeaa kasvua on jo hillittävä, jotta voidaan hallita paremmin julkisen rakentamisen menoja!
 • Kaupungin omaisuuden mm. rakennuksien valvontaan ja katuverkoston parantamiseen lisää varoja!
 • Kirjoitukseni 2017 Järvenpään tulevaisuudesta löytyy 6.4.2017 K-U ja www.facebook.com/tomi.passi