Lämmin ja nöyrä kiitos äänestäjilleni!
Luottamuksellanne jatkan työtä Järvenpään parhaaksi.

KATSO TÄSTÄ KUNTAVAALI 2021 VIDEONI


Järvenpään kaupungin talous on saatava kuntoon! Veronkorotuksien ja velkaantumisen on loputtava! 

Olen esittänyt hallituksessa 5.11.2020 kivuttoman vaihtoehdon välttää jatkossa kuntaveron nosto. Myös viimeisimmän kiinteistöveron korotuksen olisi voinut jättää tekemättä. Esitys sai kannatusta myös valtuustossa, mutta ei riittävästi.

Olen ehdolla jatkamaan Järvenpään kaupunginvaltuutettuna. 

”asennetta, kokemusta ja osaamista”, on vaaliteemani. 

Olen ollut 21 vuotta Järvenpään kaupunginvaltuustossa. Tämä aika antaa kokemusta ja näkökulmia arvioida lukuisia kaupungin asioita. Toivon voivani jatkaa työtäni rakkaan kotikaupunkimme hyväksi.

Yhteinen kaupunkimme on kasvanut ja kehittynyt voimakkaasti. On hyvin tärkeää kaikille miten kotikaupunkiamme kehitetään. Uskon että saamme kaikkien äänen nykyistä paremmin esille asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 
Päätöksenteon on oltava avointa, loogista ja reilua.

Kaupunkimme kasvaessa on aiempaa paremmin huomioitava nykyisten järvenpääläisten toiveet. 

Tärkeää ovat:  Kaupungin vakaa talous, kohtuullinen verotus,  laadukas terveydenhuolto, monipuolinen kaavoitus,  hyvät liikenneyhteydet myös sisäisesti,  parempi ja sujuva tiestö, turvallisuuden tunne, syrjäytymisiin ja päihdeongelmiin puuttuminen ajoissa, monipuoliset virkistysalueet ja paljon muuta.

Kaupungissamme on suuria vahvuuksia kuten vaikka sijainti, alueiden monipuolisuus ja ketteryys. Niitä pitää hyödyntää ja jalostaa vielä nykyistä paremmin.
Tavoitteena on jokaiselle hyvä arki! 

KAIKKI nuorena aikuisena kokemani kasvatti minua ihmisenä ja sai miettimään elämän arvoja uudelleen. Lähdin aikoinaan kunnallispolitiikkaan aidosta tahdosta vaikuttaa yhteisiin asioihimme. Monesti onkin huomioitu, että kykenen näkemään niin hoito- kuin sosiaalisissakin asioissa kokemuksen kautta laajemmin kuin vain papereita lukemalla. Omakohtaiset taistelut aikoinaan opettivat paljon.

Taloudellisen osaamiseni lisäksi halusin saada esiin myös ”heikompien” tai vaikenevien äänen. 

Elämässä on tärkeää nauttia arkisista asioista ja arvostaa niin omaa kuin muidenkin terveyttä! Luovuttamalla ja taistelematta ei voi saavuttaa mitään tärkeää yksilö- tai yhteisötasolla! 

Edellisen vaalin tulevaisuuskirjoitukseni linkki: 

Järvenpään tulevaisuudesta to 6.4.2017 K-U